Wersje językowe

PROMOCJA! DO ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 99,99 ZŁ STRZYKAWKA + MIXING WATER 5 ML GRATIS! CHEMICAL SUBSTANCES FOR RESEARCH USE ONLY.

  • SSL Bezpieczne zakupy

  • 14 dni na zwrot towaru

  • Szybka wysyłka

  • Korzystne ceny

  • Sprawdzona jakość

Promocje
GHK-Cu 50mg
GHK-Cu 50mg

156,75 zł

Cena regularna: 209,00 zł

Najniższa cena: 156,75 zł
szt.
SELANK 10mg
SELANK 10mg

116,10 zł

Cena regularna: 129,00 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
MK-2866 Ostarine
MK-2866 Ostarine

139,00 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
szt.
MK-677 Ibutamoren
MK-677 Ibutamoren

179,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

Najniższa cena: 179,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności


1. W związku z prowadzeniem Sklepu dostępnego pod adresem www.peptomed.pl wraz z jego funkcjonalnościami niniejszym informujemy o ochronie i korzystaniu z Danych Osobowych w celach związanych z wymogami art. 13 RODO.


2. Administratorem Danych Osobowych Pepto Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 3 lok. 63, 15-094 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965574, NIP 5423447260, REGON 521725139.


3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.


4. Podstawą przetwarzania danych jest zawsze udzielona przez Klienta zgoda.


5. Gromadzone są dane osobowo- adresowe takie jak:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
c) numer telefonu;
d) adres e-mail;
e) numer NIP, Regon, KRS;
f) numer rachunku bankowego;
g) dane transakcyjne - płatności realizowanych na rachunek i z rachunku,
h) dane kontraktowe - zawartych umów,
i) dane komunikacyjne - prowadzonej komunikacji,
j) dane transakcyjne;


6. Dane osobowo - adresowe gromadzone są w trakcie korzystania ze Sklepu np. podczas:
a) Korzystania z funkcjonalności Serwisu,
b) rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta
c) weryfikacji i identyfikacji (np. podczas logowania)
d) zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych
e) realizacji umów zawartych z wykorzystaniem Sklepu;
f) realizacji przepisów prawa;
g) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Operatora, tylko po otrzymaniu dodatkowej zgody.


7. Powodem zbierania danych osobowo- adresowych jest umożliwienie świadczenia usług, w tym przede wszystkim:
a) korzystania z funkcjonalności Sklepu (w tym zalogowania się);
b) zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług, które zawierane są przy pomocy Sklepu;
c) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;
d) obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
e) umożliwienia komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Przewoźnikiem i Klientem;
f) prowadzenie korespondencji;
g) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
h) sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
i) badań statystycznych dla celów archiwalnych;
j) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
k) tylko w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, informowania o promocjach.


8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:
a) realizacja umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu prowadzonego przez Pepto Med Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienie obowiązku prawnego Sprzedawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) tylko za dodatkową zgodą, marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


9. Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe są chronione przed ich pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Sprzedawcy. W celu realizacji Usługi odbiorcami Danych Osobowych są:
a) wybrani przez Usługobiorców Przewoźnicy (Kurierzy), jak np. InPost Paczkomaty, InPost Kurier, (a także ich podwykonawcy);
b) banki i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań)
c) podmioty zajmujące się obsługą księgową;
d) osoby i podmioty realizujące zlecane usługi w tym nadawcy znani Klientom przekazując im dedykowane kody rabatowe;
e) podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną;
f) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
g) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.


10. Dane Osobowe zebrane w związku z prowadzeniem Sklepu www.peptomed.pl oraz zawarciem Umów będą przechowywane:
a) przez okres wykonywania zawartej umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
b) w związku z wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z umowy - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
c) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
d) w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywanie informacji handlowej - do czasu cofnięcia zgody.


11. Klient ma zawsze prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
b) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO)
e) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć.


12. Podanie danych osobowo – adresowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu.


13. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przy wykorzystaniu Sklepu, Sprzedawca może dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Klienta na podany adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się telefonicznie na podany numer telefonu jak również kontaktować się w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem:
a) udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klienta;
b) przekazania Klientowi informacji dotyczących zamówienia;
c) wyjaśnienie kwestii płatności za zamówienie;
d) wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.


14. Nie stosujemy profilowania i zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.


15. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych lub stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Pozwoli to nam ustalić przyczynę naruszenia i podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami.


16. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem w celu:
a) należytego rozliczenia zamówionych Produktów;
b) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Klienta;
c) rozpatrzenia reklamacji;
d) własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;


17. W przypadku przejścia praw związanych ze Sklepem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Klienta wraz ze Sklepem przejdą na nabywcę praw do Sklepu, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl